Chris Chameleon en Daniella Deysel in Kat & Wolf

Chris Chameleon en Daniella Deysel is Kat & Wolf by die Showroom Teater op 7 Julie om 8nm. Kaartjies is R130 en kan hier bespreek word

Hierdie musikale projek is gebore uit die begeerte van beide hierdie kunstenaars om buite die kou van hul gevestigde name op vryer vleuels met beeld, klank en kostumering in die ongewone wildernis van hul verbeelding te sweef.

In ‘Kat & Wolf’ breek Chris en Daniella weg van die konvensie van hul respektiewelike korpusse en slag die heilige koeie van verwagting, die selfvonnis van beroepsklassifisering en die maak-vir-smaak eise wat gestel word aan diegene wat hul wend tot die waan van ‘n lewensvatbare musiekloopbaanbestaan.

Kat & Wolf is nie bang vir die donker nie, skrik nie vir bloed nie, is ernstig oor speel en speel met erns. Toonsettings van dele uit die HAT, aanhalings uit kunsgeskiedenis naslaanwerke, die elektrisiteit van seksualiteit en die soeke na die sinvolste verkenning van vals sang is van die onderdele van hierdie aweregse konsertreis.

Chris gee ook altyd, êrens in sy vertoning vir gehore die geleentheid om hulle gunstelinge te versoek!

English copy

Chris Chameleon and Daniella Deysel are Kat & Wolf. This musical project was born from the desire of both these artists to fly freer on the wings of their imagination, with sound, images and costuming in the wilderness outside the confines of their established names.

In Kat & Wolf Chris and Daniella break away from the convention of their respective corpuses and slaughter the holy cows of expectation, the self incarceration of own achievements and the pressures to produce for certain tastes that so often haunt those who make the ridiculous decision to pursue a career in the music business.

Kat & Wolf are not afraid of the darkness, aren’t squeamish at the sight of blood, are serious about playing and play with seriousness. Compositions of sections of die Handwoordeboek van die Afrikanse Taal (HAT), art history books, the electricity of sexuality and the search for the most meaningful exploration of false singing are but some aspects of this unusual concert adventure.

And, of course, Chris usually allows a few random audience requests of their favourites!

«
»